Portada > Avís legal

Avís legal

Condicions sobre l’ús d’aquesta pàgina electrònica (web)

Informació de caràcter legal sobre les condicions d’utilització d’aquesta pàgina WEB. Accedint a aquesta pàgina i usant-la constitueix l’acceptació d’aquestes condicions.

La pàgina electrònica (WEB) de Psicologia Granollers ofereix informació sobre els serveis professionals del centre a més a més d’informació sobre temes de salut i malaltia mentals. També ofereix la possibilitat de comunicació a través de correu electrònic.

La pàgina electrònica (WEB) de Psicologia Granollers està orientada al públic en general.

La pàgina electrònica (WEB) de Psicologia Granollers no té cap tipus de patrocini extern i està financiada pel propi centre.

Informació sobre els serveis mèdics

En aquesta pàgina WEB s’ofereix informació sobre els diferents serveis mèdics i professionals sanitaris que atenen en cada servei. Així mateix s’informa dels horaris de les consultes.

Per concertar una visita han de contactar personalment o per telèfon amb el centre.

Alteracions puntuals en el calendari habitual de visites d’un servei del centre poden no estar recollides en aquesta pàgina WEB.

Consells de salut – malaltia

Els diferents temes de salut desenvolupats en aquesta pàgina sobre salut, prevenció o malaltia han estat elaborats per professionals independents o supervisats per ells quan la font de la informació és externa al centre.

Constitueixen una informació a les famílies però no s’intenta reemplaçar els consells d’un professional sanitari.

Els temes mèdics i sanitaris que apareixen en aquesta pàgina no constitueixen un element diagnòstic ni de tractament d’un pacient determinat.

El professional sanitari és la persona més indicada per a oferir-li els consells que ha de seguir sobre salut o en cas de malaltia.

Si està malalt/a ha de ser visitat per un metge o professional sanitari per obtenir un correcte diagnòstic i poder aplicar un tractament.

En cap cas utilitzi aquesta pàgina per efectuar diagnòstics i/o tractaments a qualsevol persona.